• pic
 • 仕宣預防病菌傳播措施
 • pic
 • next station toronto
 • pic
 • pic
 • pic
 • next station toronto
 • pic
 • journey to intimacy
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • next station toronto
 • pic
 • journey to intimacy
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

 

 

 

 

 


 

 

重要聚會/ 活動一覧在主耶穌基督裡面, 歡迎您前來本會聚會!希望本會成為您屬靈的家!


我們是:

 • 一個充滿愛的社群
 • 一個深信聖經真理的社群
 • 一個增長的社群
 • 由基督徒信眾組成,喜歡與非信徒成為朋友的社群